λείπω

λείπω
έλειψα, απουσιάζω, βρίσκομαι μακριά από το σπίτι μου: Όταν έγινε ο σεισμός έλειπα διακοπές.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • λείπω — leave pres subj act 1st sg λείπω leave pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λείπω — λείπω, έλειψα βλ. πίν. 9 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • λείπω — (AM λείπω, Μ και λείβγω) 1. δεν υπάρχω, ελλείπω (α. «από το βιβλίο λείπουν τα πρώτα φύλλα» β. «λείπουσι δὲ [αἱ τρίχες] καὶ ῥέουσι κατὰ τὴν ἡλικίαν αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ μάλιστα καὶ πρῶται», Αριστοτ. γ. «λείπει μὲν οὐδ ἃ πρόσθεν εἴδομεν τὸ μὴ οὐ… …   Dictionary of Greek

  • λεῖπον — λείπω leave pres part act masc voc sg λείπω leave pres part act neut nom/voc/acc sg λείπω leave imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) λείπω leave imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λείπεσθον — λείπω leave pres imperat mp 2nd dual λείπω leave pres ind mp 3rd dual λείπω leave pres ind mp 2nd dual λείπω leave imperf ind mp 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λελειμμένα — λείπω leave perf part mp neut nom/voc/acc pl λελειμμένᾱ , λείπω leave perf part mp fem nom/voc/acc dual λελειμμένᾱ , λείπω leave perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λείπεσθε — λείπω leave pres imperat mp 2nd pl λείπω leave pres ind mp 2nd pl λείπω leave imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λείπετε — λείπω leave pres imperat act 2nd pl λείπω leave pres ind act 2nd pl λείπω leave imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λείπῃ — λείπω leave pres subj mp 2nd sg λείπω leave pres ind mp 2nd sg λείπω leave pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λιμπάνετε — λείπω leave pres imperat act 2nd pl λείπω leave pres ind act 2nd pl λείπω leave imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”